Maurits Sandberg - General manager Koninklijke ERU

"Als velen vroeg of laat aan de fontein van Marcus een zeker plezier beleven, ben ik meer dan tevreden."

 

Kunst en kunstenaars en hier in het bijzonder het werk van Marcus Ravenswaaij, zijn wat mij betreft in zeer brede zin een verrijking voor iedereen in onze maatschappij. Iedereen heeft op wat voor manier dan ook iets met kunst. Dit is een belangrijk gegeven als je het leven van anderen leuker wilt maken. Daarom vinden wij het belangrijk om kunst in zeer brede betekenis de ruimte te geven.

"Als bedrijf kun je ervoor zorgen dat bepaalde kunst gerealiseerd wordt. Doordat de politiek niet meer in kunst investeert, krijgen bedrijven er op dit vlak een grotere verantwoordelijkheid bij."

Terugplaatsing

De fontein met spelende kinderen van Marcus Ravenswaaij was op een gegeven moment uit het straatbeeld van Woerdens centrum verdwenen. Toen wij in contact kwamen met de initiatiefneemsters voor terugplaatsing, heb ik mijn steentje bijgedragen om ervoor te zorgen dat de fontein weer op een prominente plaats zou komen. Niet kortstondig, maar voor heel lange tijd.

Verantwoordelijk

Kunst kan door allerlei oorzaken tussen wal en schip raken. Vaak is dit om een financiële reden. Politiek gezien is het gebruikelijk om op kunst te bezuinigen daarom is het belangrijk dat het bedrijfsleven ervoor zorgt –eventueel samen met de bewoners- dat kunst gerealiseerd of tentoongesteld wordt.

Bedrijven krijgen hierin dus eigenlijk een grotere verantwoordelijkheid in de schoot geworpen.

Goede investering

Het is mijn bedoeling geweest, om onze organisatie verre van prominent, te verbinden aan dit kunstwerk, want daar gaat het nu juist om. Persoonlijk beleef ik er veel plezier aan, dat wij dit zeer bekende en aansprekende kunstwerk hebben weten te redden van politieke onverschilligheid.

Investeren in kunst kan ik iedere andere organisatie aanbevelen. Je doet hiermee iets terug voor de omgeving waarin je gevestigd bent, je draagt bij aan het in stand houden van de kunst en ondersteunt hiermee jong en oud talent.

Lees wat Kommer Damen, directievoorzitter Damen Shipyards Group, zegt over bedrijfsopdrachten
Lees het interview